Öğr. Gör. BAHRİYE TERLEMEZ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. BAHRİYE TERLEMEZ

T: (0282) 250 3315

M bterlemez@nku.edu.tr

W bterlemez.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Tıbbi Hizmetler ve Teknikler
Ana Bilim Dalı:Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Doktora
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:YÖNETİM VE ORGANİZASYON (DR)
Öğrenim Yılları: 2015-
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: HELENA CHODKOWSKA ÜNİVERSİTY OF MANAGEMENT AND LAW (POLONYA)
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ PROGRAMI
Öğrenim Yılları: 2011-2012
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME BÖLÜMÜ / İŞLETME PR.
Öğrenim Yılları: 2010-2014
Tez: Stratejik insan kaynakları bağlamında organizasyonlarda yetenek yönetimi: Bankacılık sektörü uygulama örneği (2013)
Lisans
Üniversite: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TİCARET VE TURİZM EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ / BÜRO YÖNETİMİ ÖĞRETMENLİĞİ PR.
Öğrenim Yılları: 2004-2008
Tez:
Lisans
Üniversite: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İŞLETME FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME
Öğrenim Yılları: 2011
Tez:
Önlisans
Üniversite: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ / HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PR. (ÖNLİSANS) (BK.3,12)
Öğrenim Yılları: 2006-2009
Tez: Stratejik insan kaynakları bağlamında organizasyonlarda yetenek yönetimi: Bankacılık sektörü uygulama örneği
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU / TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ
2013-
İdari Görevler
Akademik Teşvik Kurulu Birim Komisyon Başkanlığı NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2016-
MYO/Yüksekokul Müdür Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU / TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ - TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PR.
2015-
Disiplin Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2014-
Staj Komisyonu Başkanlığı NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2014-
Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2014-
Eğitim Öğretim Komisyonu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2014-
Yayın Alt Komisyonu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2014-
Bologna Koordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2014-
Erasmus Koordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU / TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ - TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PR.
2014-
Öğrenci Disiplin Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2014-
Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU / TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ - TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PR.
2014-
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU / TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ - TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PR.
2014-
Farabi Koordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2014-
Yüksekokul Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2014-
Akademik Kurul Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2014-
YÖK Üyesi NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU / TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ - TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PR.
2014-
Arşiv Birimi Sorumlusu NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2013-
Web Sitesi Sorumlusu NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2013-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Yönetim ve Strateji
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ALTUNOĞLU A. E., ATAY H., TERLEMEZ B., İNSAN KAYNAKLARI BAKIŞ AÇISINDAN YETENEKYÖNETİMİ BANKACILIK SEKTÖRÜ UYGULAMA ÖRNEĞİ, T.C. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 37, pp. 47-70, 2015.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
2. AYDİN TÜKELTÜRK Ş., ŞAHİN D., TERLEMEZ B., BAÇ A., HASTANE ÇALIŞANLARININ ETİK İKLİM ALGILARI HOSPITAL WORKERS PERCEPTION OF ETHICAL CLIMATE, JASSS-THE JOURNAL OF ARTIFICIAL SOCIETIES AND SOCIAL SIMULATION, vol. 1, pp. 425-437, 2015.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. TERLEMEZ B., DİLEK F., DEMİR N., NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUÖĞRENCİLERİNİN ÖZ ETKİLİLİK YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ, Electronic Journal of Vocational Colleges, cilt 5, ss. 113-146, 2015.
Özgün Makale Erişim Linki
2. TERLEMEZ Ö. G. B., ŞAHİN Ö. G. D., DİLEK Ö. G. F. ., Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Akademik Motivasyon Düzeyleri , Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies, cilt 2, ss. 67-78, 2015.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. TERLEMEZ B., DİLEK F., DEMİR N., Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Öz-Etkililik-Yeterlilik Düzeylerinin İncelenmesi, 14. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi (08.10.2015-10.10.2015).
Özet bildiri Erişim Linki
2. DİLEK F., ŞAHİN D., TERLEMEZ B., DEMİROĞLU K., ÜNAL A., TEKİRDAĞ ZÜBEYDE HANIM HUZUREVİ SAKİNLERİNİN YALNIZLIK DÜZEYLERİ VE ETKİLİ OLABİLECEK FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ, 17. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ (20.10.2014-24.10.2014).
Poster
3. Bahriye T., D. Ş., F. D., NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİNDEKİ TIBBİ SEKRETERLER VE İDARİ PERSONELİN BİLGİ ve ARŞİV SİSTEMLERİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ, 12.Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi (24.10.2013-26.02.2014).
Davetli konuşmacı
4. TERLEMEZ B., DİLEK F., ŞAHİN D., Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uyguama ve Araştırma Merkezindeki Tıbbi Sekreterler ve İdari Personelin Bilgi ve Arşiv Sistemleri Hakkındaki Düşünceleri, 12. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi (24.10.2013-26.10.2013).
Tam metin bildiri Erişim Linki
5. TERLEMEZ B., ŞAHİN D., DİLEK F., Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Akademik Motivasyon Düzeyleri, 13. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Pamukkale Üniversitesi (25.10.2012-27.10.2012).
Davetli konuşmacı
Üyelikler
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO, Yönetim Kurulu Üyesi, 2014-.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
Stratejik Plan Ortak Akıl Platformu, Yer:Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Düzenleyenler:TUBİTAK TÜSSİDE ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İşbirliği, 21.06.2018-21.06.2018.
26. ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ, Yer:Karadeniz Teknik Üniversitesi Merkez Yerleşkesi, Düzenleyenler:Karadeniz Teknik Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, 10.05.2018-12.05.2018.
İşletme ve Yönetim Tarihi Konferansı, Yer:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, Düzenleyenler:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, 09.04.2018-09.04.2018.
Ulakbim Dergi Sistemleri Eğitim Semineri, Yer:Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Düzenleyenler:Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, 05.04.2018-05.04.2018.
2. Yönetim ve Organizasyon Çalıştayı: Endüstri 4.0 ve Sürdürülebilirlik , Yer:İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Doktora Salonu, Düzenleyenler:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Yönetimi ve Organizasyon Anabilim Dalı , 23.11.2017-24.11.2017.
5. Örgütsel Davranış Kongresi, Yer:Akra Barut Otel, Antalya, Düzenleyenler:İstanbul Marmara Üniversitesi, 03.11.2017-04.11.2017.
The 3rd International Conference on Management and Humanities (ICMH2016) , Yer:Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesinde, Düzenleyenler:Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesinde, 27.04.2016-28.04.2016.
7. Örgüt Kuramı Çalıştayı , Yer:Marmara Üniversitesi Sultanahmet Yerleşkesi Konferans Salonu, Düzenleyenler:Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı , 05.02.2016-06.02.2016.
İstanbul Teknik Üniversitesi Yönetim Bilimleri Kongresi , Yer:İStanbul , Düzenleyenler:İstanbul Teknik Üniversitesi, 12.03.2015-14.03.2015.
1. iletişim günleri: Nöropazarlama ve Yetenek Yönetimi Zirveleri , Yer:Üsküdar Üniversitesi, Düzenleyenler:Üsküdar Üniversitesi, 03.04.2014-04.04.2014.
7. İnsan Yönetimi Kongresi , Yer:Çorlu Silverside Otel, Düzenleyenler:PERYÖN TÜRKİYE İNSAN YÖNETİMİ DERNEĞİ TRAKYA ŞUBESİ, 27.11.2013-28.11.2013.